Stresshantering

16 November 2017

En kurs för dig som vill lära dig om stress. Du får som deltagare, lära dig vad stress är. Vi diskuterar vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress.

Läs mer om Stresshantering (PDF fil)

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

  • Datum: 2017-11-16
    Tid: 09:00 - 16:30