Tystnadsplikt / Lex Sarah

7 November 2017

Du som assistent har också sen den 1 juli 2011 anmälningsskyldig-het enligt § 24 b LSS, Lex Sarah. Anmälningsskyldigheten innebär att man har en skyldighet som personlig assistent att anmäla miss-förhållanden som rör enskild med insatser enligt LSS.

På kursen tar vi upp vad som anses som ett missförhållande och hur man skall anmäla mm.

Läs mer om Tystnadsplikten / Lex Sarah (PDF-fil)

 Kursen är för våra assistenter/uppdragsgivare/arbetsledare

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

  • Datum: 2017-11-07
    Tid: 09:00 - 12:00