Kontakt

Telefon: 031-68 94 90
Fax: 031-45 11 90
E-post: info@lss.se
Våra medarbetare

Postadress

LSS-Partner AB
Box 9161
400 94 Göteborg

Besöksadress

Järnbrotts Prästväg 2
Västra Frölunda

Hitta hit med buss:
se Västtrafiks hemsida:
www.vasttrafik.se

Våra medarbetare

Peter Tomson

VD och grundare

Jag arbetar med de övergripande frågorna i företaget. Jag är bland annat ansvarig för marknadsföring och IT relaterade frågor.

Telefon: 031-68 94 91
E-post: peter.tomson@lss.se

Lisa Pettersson

Verksamhetsansvarig

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om LSS-Partner om hur vi tänker och arbetar. Jag har det övergripande ansvaret för personal och kunder.

Telefon: 031-68 94 98
E-post: lisa.pettersson@lss.se

Maria Planhammar

Maria Planhammar

Vice Verksamhetsansvarig

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om LSS-Partner om hur vi tänker och arbetar.

 

Telefon: 031-748 39 82
E-post: maria.planhammar@lss.se

Emma Løvgreen

Kvalitets- och arbetsmiljöansvarig

Kontakta gärna mig om du har frågor kring vårt systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

 

Telefon: 031-68 94 99
E-post: emma.lovgreen@lss.se

Stephanie

Stephanie Georgii

Assistanssamordnare

Kontakta gärna mig om du har frågor kring den dagliga assistansen. Det kan till exempel vara frågor kring anställningar, schema, rekrytering och arbetsmiljö. Jag finns även som stöd i din roll som arbetsledare eller anställd.

Telefon: 031-68 94 94
E-post: stephanie.georgii@lss.se

Cintia Johansson

Assistanssamordnare

Kontakta gärna mig om du har frågor kring den dagliga assistansen. Det kan till exempel vara frågor kring anställningar, schema, rekrytering och arbetsmiljö. Jag finns även som stöd i din roll som arbetsledare eller anställd.

Föräldraledig

Stephanie

Janet Johnsén

Assistanssamordnare

Kontakta gärna mig om du har frågor kring den dagliga assistansen. Det kan till exempel vara frågor kring anställningar, schema, rekrytering och arbetsmiljö. Jag finns även som stöd i din roll som arbetsledare eller anställd.

Telefon: 031-68 94 97
E-post: janet.johnsen@lss.se

Nina Andersson

Ekonomi

Kontakta gärna mig om du har frågor kring fakturering. Jag tar även hand om bokföringen.

Telefon: 031-68 94 96
E-post: nina.andersson@lss.se

Marianne Tomson

Grundare

Jag var med och grundade företaget.

Kanske bli kund?

Ska vi boka en tid för ett möte? Eller vill du fråga något först? Ring oss, skicka ett mejl eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Mejla till:
kund@lss.se

Ring till:
031-68 94 90

Namn

E-post

Telefonnummer

Ditt meddelande

Du får gärna nämna om förfrågan gäller dig själv, om du är god man eller är en anhörig.