Ergonomisk förflyttning

17 Oktober 2017

Det är lätt att göra fel vid lyft och vändningar. Att lyfta rätt är viktigt! Utför du förflyttningar i ditt arbete är det viktigt att du genomför dem på ett korrekt ergonomiskt sätt för att inte råka ut för en arbetsskada nu eller längre fram i tiden.

Under den här utbildningen lär du dig grundprinciper för förflytt-ning och arbetsställningar som du kan ha nytta av i ditt fortsatta arbete.

Föreläsare: Birgitta Cederberg, Ergomera

Läs mer om Ergonomisk förflyttning (PDF-fil)

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

 • Datum: 2017-10-17
  Tid: 09:00 - 16:30

Bemötandekurs

26 Oktober 2017

Bemötande och gränser i yrkesrollen som personlig assistent är bra att veta mera om och diskutera kring när man arbetar som personlig assistent.

Föreläsare:Birgitta Orre-Annmo, Vertebra Handledning AB

Läs mer om Bemötandekursen (PDF-fil)

 

 

 

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

Kaffe och fralla serveras från kl 08.30

 • Datum: 2017-10-26
  Tid: 09:00 - 16:00

Ergonomisk teori

31 Oktober 2017

Kursen vänder sig till dig som vill öka din kroppskännedom och bli mer medveten om hur du kan undvika skador vid lyft och förflyttningar. Syftet med kursen är att du skall få en ökad kunskap om hur man förebygger belastning på leder och muskler i rygg, axlar och nacke.

Föreläsare: Gudrun Fogelberg – Varga, Göteborgs Rehab Center

Läs mer om Ergonomi teori (PDF-fil)

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

 • Datum: 2017-10-31
  Tid: 09:00 - 16:00

Tystnadsplikt / Lex Sarah

7 November 2017

Du som assistent har också sen den 1 juli 2011 anmälningsskyldig-het enligt § 24 b LSS, Lex Sarah. Anmälningsskyldigheten innebär att man har en skyldighet som personlig assistent att anmäla miss-förhållanden som rör enskild med insatser enligt LSS.

På kursen tar vi upp vad som anses som ett missförhållande och hur man skall anmäla mm.

Läs mer om Tystnadsplikten / Lex Sarah (PDF-fil)

 Kursen är för våra assistenter/uppdragsgivare/arbetsledare

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

 • Datum: 2017-11-07
  Tid: 09:00 - 12:00

Stresshantering

16 November 2017

En kurs för dig som vill lära dig om stress. Du får som deltagare, lära dig vad stress är. Vi diskuterar vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress.

Läs mer om Stresshantering (PDF fil)

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

 • Datum: 2017-11-16
  Tid: 09:00 - 16:30

Bemötande och gränser

23 November 2017

-en workshop för arbetsledare / uppdragsgivare.

Många känner att de ”blivit” med assistans och tycker att arbetsledning är svårt. Den här dagen ger dig möjlighet att ta del av viktiga kunskaper som behövs för att arbetsleda.

 Kursen innehåller:

 • Bemötande och det goda samtalet
 • Utmaningar i arbetsledarrollen
 • Integritet och gränser
 • Att utveckla kommunikationen med sina assistenter

 

Föreläsare:Birgitta Orre-Annmo, Vertebra Handledning AB

Läs mer om Bemötande och gränser (PDF-fil)

Kursen är för våra uppdragsgivare/arbetsledare

 

 

 

 

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

 • Datum: 2017-11-23
  Tid: 10:00 - 15:00

Städkurs

28 November 2017

Syftet med kursen är att du som personlig assistent ska få en ökad kunskap kring olika typer av städ i ett hem såsom vardagsstäd, veckostäd och storstädning bland annat.

Föreläsare: Mirjana Stojanova, Supplies Direct Göteborg AB

Läs mer om Städkursen (PDF-fil)

 Kursen är för våra assistenter/uppdragsgivare/arbetsledare

Plats och tid

LSS-Partner AB, Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

Fika och kursmaterila ingår

 • Datum: 2017-11-28
  Tid: 13:00 - 16:00

Basutbildning

29 November 2017

Basutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla personliga assistenter som arbetar på LSS-Partner, men är även lämplig för dig som har varit anställd under en längre tid. Vi kommer gå igenom LSS-lagen och dess innebörd, hur rollfördelningen ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd enligt t.ex. LSS och SFB såsom tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet. Vi går även igenom en del praktiska saker som t.ex. hur du fyller i de olika blanketterna och hur du går tillväga om du skulle bli sjuk. .

Föreläsare: Personal från LSS-Partner

Läs mer om Basutbildningen

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

Kaffe och fralla serveras från kl 08.30

 • Datum: 2017-11-29
  Tid: 09:00 - 16:00